OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Beskyttelse af personlige oplysninger

Bjarne Jensens Fond ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring behandling af personlige oplysninger.

Der er udarbejdet nedenstående politik/retningslinjer for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Ansvarlig for opbevaring og behandling af dine personlige oplysninger

Bjarne Jensens Fond
CVR nr. 10 93 44 43
Kærup Allé 3
4100 Ringsted
Danmark

E-mail: majbrit@pbi-holding.com

er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvorfor og hvilke personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:

·​Navn

·​Adresse

·​Mailadresse

·​CPR-nummer/CVR-nummer

Disse personlige oplysninger er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger modtages og behandles af Bjarne Jensens Fonds administrative medarbejder. Den administrative medarbejder er ansat i PBI Holding A/S, med hvem der er indgået databehandleraftale.

Hver enkelt ansøgning gennemgås med henblik på vurdering af, om ansøgningen ligger inden for Fondens formål. Hvis ansøgningen ligger inden for Fondens formål, fremlægges ansøgningen på fondsmøde til gennemgang og vurdering af fondens bestyrelse.

Hvis det besluttes at uddele penge til netop din ansøgning, har medarbejdere i PBI Holding A/S adgang til dine personlige oplysninger, idet PBI Holding A/S varetager alt bogholderi, herunder også udbetaling af uddeling, indberetning til SKAT etc.

For de ansøgninger, der ikke ligger inden for Fondens formål, videregives alene navn og ansøgt formål til fondens bestyrelse til orientering.

Opbevaring af data omhandlende personlige oplysninger

De oplysninger, vi opbevarer omhandlende dig, lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Data, der er nødvendige for regnskabsudarbejdelse, opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens krav om opbevaring i 5 år.

Retsgrundlag

Opbevaring og behandling af data foretages med udgangspunkt i persondataforordningens artikel 6 1.a, idet en ansøgning anses for værende et samtidigt samtykke til behandling og vurdering af fremsendt ansøgning.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Send mail til majbrit@pbi-holding.com og bed om indsigt, og vi vil sende oversigt tilbage via mail.

Du har til enhver tid ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis de er ukorrekte.

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Bjarne Jensens Fond har registreret om dig, med mindre anden lov foreskriver opbevaring - eksempelvis bogføringslovens krav om 5 års opbevaring.

Ringsted, den 20. marts 2024

​​

Bjarne Jensens Fond | Kærup Alle 3 • 4100 Ringsted | Tlf. 5767 0100 | majbrit@pbi-holding.com