ANSØGNING​

Adresse

Ansøgning om støtte fremsendes pr. post til følgende adresse:

Bjarne Jensens Fond
Kærup Allé 3
4100 Ringsted

eller pr. email til

majbrit@pbi-holding.com

Ansøgningsskema/formkrav

Ansøgning skal ske på Fondens ansøgningsskema, som downloades her

Frister

Indkomne ansøgninger behandles på fondens to ordinære bestyrelsesmøder, som afholdes forår og efterår.

Ansøgninger, der er fonden i hænde senest medio februar, kan forventes behandlet på mødet i foråret. Ansøgninger, der er fonden i hænde senest medio august, kan forventes behandlet på mødet i efteråret.

Fonden yder som hovedregel ikke støtte til udgifter, der er afholdt før ansøgningen fremsendes.

Meddelelse om bevilling hhv. afslag fremsendes skriftligt til ansøger senest 8 dage efter et bestyrelsesmøde.

Udbetaling af støtte foretages efter indsendelse af dokumentation for udgiftens afholdelse.

Bjarne Jensens Fond | Kærup Alle 3 • 4100 Ringsted | Tlf. 5767 0100 | majbrit@pbi-holding.com