Formål​

Fondens formål er:

  • At tilgodese nuværende og tidligere medarbejdere samt nærtstående til disse i Glunz & Jensen A/S og selskabets danske virksomheder.
  • At tilgodese almennyttige formål, derunder kulturelle, uddannelsesmæssige, kunstneriske, videnskabelige, forskningsmæssige, erhvervsmæssige samt sociale og sygdomsbekæmpende formål.

BEMÆRK:

Fonden modtager for tiden et stort antal ansøgninger, hvorfor bestyrelsen har vedtaget at anvende følgende prioritering ved uddeling af legater:

1. Glunz & Jensen-medarbejdere og nærtstående til disse

2. Lokale projekter (Ringsted)

3. Forskningsprojekter inden for sclerose, gigt og diabetes.
Der ydes p.t. ikke støtte til ph.d.-projekter. Støtten målrettes mod apparatur eller andet fysisk materiale til brug i projektet. For at komme i betragtning skal projektet endvidere være til gavn for Danmark og have opnået
støtte fra anden, fagligt kompetent side (for gigtprojekter: fra Gigtforeningens Forskningsråd).​ Maksimumbeløb pr. legatportion kr. 100.000.

Bjarne Jensens Fond | Kærup Alle 3 • 4100 Ringsted | Tlf. 5767 0100 | majbrit@pbi-holding.com